Skolodlingsprojekt Frösängs gärde

Skolodlingsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Hälsoträdgården Lunden, kommunen m.fl.

Hur kan SPF Seniorererna Oxelösund bidra i skolodlingsprojektet?

Läs mer