Artikel om vad som är på gång i Sörmland

SPF Seniorerna Sörmland går i bräschen för hur pensionärsföreningar kan bidra till upplysning och utveckling i det smarta samhället. En berättelse om vad SPF Seniorerna Sörmland har gjort de senaste åren och vad de gör för att vara en intressant och närvarande seniorförening i en ny tid.