Simma gratis på Medley

Från 12 november hyr vi bana 4 och 5 torsdagar 14:00 till 16:00. Ta med medlemskort i SPF.

Till att börja med hyr vi bana 4 och 5 i simhallen torsdageftermiddagar 14:00 till 16:00 fram till årsskiftet. Det är gratis för våra medlemmar att simma på banorna. Man är välkommen till dusch och omklädningsrum mellan 13:45 och 16:15 under förutsättning att man visar upp medlemskort i SPF.