Inbjudan webföreläsning demensvård

Under 2019 har en grupp inom SPF Seniorerna i Eskilstuna intervjuat anhöriga till dementa om hur de upplever demensvården i kommunen. Mona Andersson håller en föreläsning på ca 20 minuter med möjlighet till frågor. Det kommer att ske Kl 11.00 den 25 maj och Kl 14.00 den 28 maj