Kort och nycklar

Återlämning av nycklar till idrottsanläggningar

För kännedom:

Från och med i höst 2020 kommer avgiften att höjas på kort och nycklar till våra idrottsanläggningar om de inte återlämnas i tid eller tappas bort.

Avgiften höjs från 310 kr till 450 kr.

Nycklar och larmkort ska lämnas tillbaka senast två veckor efter avslutad uthyrningsperiod om ingen annan överenskommelse finns.

Information finns även på bokningsbekräftelsen.

Kultur och fritidsförvaltningen