Förfrågan volontärarbete

Oxelösunds kommun och Svenska kyrkan samarbetar för att kunna erbjuda hjälp med inköp av mat och mediciner för personer i riskgruppen för coronaviruset.

Oxelösunds kommun och Svenska kyrkan samarbetar för att kunna erbjuda hjälp med inköp av mat och mediciner för personer i riskgruppen för coronaviruset.
Hjälpen innebär att den som behöver hjälp kontaktar Kommuncenter som i sin tur förmedlar kontakten vidare till Svenska kyrkan som samordnar insatserna. Båda organisationerna har flera medarbetare som har avsatt tid till detta men en stor del av arbetet utgörs av volontärer.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 70 år och äldre eller de som tillhör riskgruppen för coronaviruset ska begränsa sina sociala kontakter. Det innebär bland annat att undvika folksamlingar, resa med kollektivtrafiken, vistas i affärer eller andra offentliga lokaler. Kom ihåg att det är viktigt att inte utsätta sig för smittorisk.

Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner har träffat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsbeskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Målet är att hjälpa kommuner att stötta äldre med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner. Även andra föreningarna är välkomna att vara med i samarbetet.

Mer information om stödet finns på www.oxelosund.se.