Hur Corona påverkar vår förenings ekonomi

En rapport från kassören

Kassören har räknat på första halvårets ekonomiska konsekvenser som coronaviruset orsakar vår föreningen.
På intäktssidan kommer kostnadsersättningen från Studieförbundet Vuxenskolan att halveras och intäkter från lotterier, uthyrning av vår lokal och filmvisningarna att sjunka. Vår ordförande Dan skulle varit eldvakt vid majbrasan på valborgsmässoafton vilket hade inbringat 2500 kronor till föreningen. Den inställda jazzkonserten medför att vi inte får några intäkter på sålda biljetter.

På kostnadssidan uteblir ersättning till underhållaren på månadsträffen i maj och vi har kommit överens med Sodexo att inte städa vår lokal under april och maj. Dessutom minskar kostnader för kontors- och förbrukningsmaterial. Den inställda jazzkonserten har annonserats i SN och Magazinet för drygt 7000 kronor. Månadshyran till Kustbostäder för vår oanvända lokal under halva mars, april och maj står för betydande belopp.
Vårfesten, vinprovningen och sillunchen som blir inställda brukar prissättas så att de inte ska ha någon resultatpåverkan.

Ordföranden och kassören jobbar med att ansöka om bidrag för att minimera konsekvenserna på ekonomin.