Månadsmötet 3 september

  • Ulf Melin leder musikfrågesporten

Höstens första månadsmöte den 3 september samlade ett 30-tal medlemmar och musikfrågesporten med Ulf Melin var ett uppskattat inslag.