Minnesträning pågår.

Studiecirkeln Minnesträning är i full gång.

  • Studiecirkeln Minnesträning

Dagmar Helmfrid ser till att deltagarna i studiecirkeln får ett bättre "kom-ihåg".