Svampcirkel?

En första teorigenomgång med Elisabeth Appelgren den 21 augusti kl. 14.00 som kan utmynna i svampexkursioner. Plats: SPF-lokalen