Utflykten till Jürrs Mejeri är inställd!

Vår utflykt till Jürrs Mejeri den 16 augusti är inställd!