Vandra 2 maj

På allmän begäran vandrar vi på torsdag den 2 maj, trots att denna dag inte finns med i vandringsprogrammet.

Torsdagen den 2 maj borde vara vandringsdag men finns inte med i vandringsprogrammet. Vi har därför lagt till en extra vandring vid Ryssbergen och Kilaån. Som vanligt samlas vi på stora parkeringen kl. 9.00.