Månadsmöte november

Den 18:e nov. var det månadsmöte. Bertil Carlsson hälsade alla välkomna. Han fortsatte med att informera om kommande verksamhet under december.

Björn Gustafsson berättade om kommande resor, bl.a. julkonserten i Björkviks kyrka.
Undertecknad informerade från KPR (kommunala pensionärsrådet) där man tagit del av, vad är "bra att ha" hemma om det blir kris i samhället och man måste klara sig själv över en okänd tid, t.ex. ett stort strömavbrott.

Huvudpersonen för dagen var professor Ingemar Ernberg, boende i Stockholm men med rötter i Katrineholm och i synnerhet i Ö. Vingåker. Han berättade om vetenskapens enorma framsteg under 1900-talet. Vetenskap o. utveckling har bidragit till att vi människor lever 25 år längre än för hundra år sedan. Medellivslängden ökar med ca. 3,5 tim. varje dag!?

Han berättade att han under sitt liv besökt 50 länder. De flesta i sitt arbete som forskare men en del som turist. Bara till Kina har han rest 27 gånger.

Ingemars rubrik för dagen var "En bra tarmflora är den bästa huvudkudden -om Magen, maten och mikroberna". Tarmfloran är i stort sett ett outforskat område, men man tror att tarmen påverkar hur människor mår både fysiskt o. psykiskt och det allmänna välbefinnandet. Troligen också hur gamla vi blir. Mag- tarmkanalen kallas ibland för den tredje hjärnan efter stora o. lilla hjärnan.
Är det därför vi ska lita på vår magkänsla ibland?
Även användandet av antibiotika berörde Ingemar. Det är viktigt att inte använda mer än vad som verkligen är befogat. Detta för att undvika antibiotikaresistens.

Efter kaffe och lottdragning gick 100-talet medlemmar hem med ett litet leende på läpparna. Ingmar Ernbergs berättarkonst och engagemang är underhållande vilket ämne det än må vara.

                                                                                                      Göran Ivarsson