Program hösten 2021 - början av 2022

OBS! Alla aktiviteter förutsätter att Coronaläget håller sig på en sådan nivå att det är OK att träffas i större grupper.