Årsmöte SPF Linden måndag 19 februari i Pensionärernas Hus kl. 13.30

Årsmöte SPF Linden i pensionärernas hus på måndag kl.13.30
Verksamhetsberättelsen är utskickat via mail, app och på hemsidan www.spfseniorerna.se/linden.