Årsmötet flyttat

På grund av Coronapandemin tvingas vi flytta vårt årsmöte.

Vi har nu satt ett preliminärt datum för årsmötet, 17/5 kl. 13.30

Vi hoppas vi kan vara i Pensionärernas Hus, men vi avvaktar naturligtvis utvecklingen – ändringar kan alltså komma.