Studiecirklar

Välkommen med i våra studiecirklar!

Vi samlas kring ett gemensamt ämne, det kan vara litteratur, hantverk, musik eller något annat, som intresserar oss!
Cirklarna startar när tillräckligt antal deltagare (minst 5) anmält sig och man kommit överens om lämplig veckodag och startdatum.

Våra cirklar är i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, se även deras ordinarie utbud, där finns ännu fler ämnen!

Vill du vara med i någon av våra cirklar?
Vill du veta mer ?
Anmälan eller frågor, kontakta Bertil Carlsson 0150-504 096, 070-554 28 56