Sörmlands museum

Välkommen med på vår resa den 4 november till Nyköping och Sörmlands museum.

9.00

Avresa från Pensionärernas Hus

10.00

Guidning på Sörmlands museum

12.15

Lunch på Blommenhof Hotell

14.30

Besök på Ingvallstorps Trädgård samt eftermiddagsfika på Barbros Café

ca 16.30

Hemkomst

Pris: 520: -/person vid minst 35 betalande

Anmäl dig till:
Elisabeth Andersson, 076-329 69 28
Majvor Lind, 070-655 77 24

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!