SPF Lindens reseprogram

Vi anordnar varje år ett stort antal resor för våra medlemmar.

Våra resor sker med Forssjö Buss och vi stiger alltid på vid Föreningslokalen (om inte annat anges).
Vi annonserar också i KK under föreningsnytt (fredagar).
Välkommen med anmälan eller frågor till: Majvor Lind, 070-655 77 24