Körsång

Sånggruppen Vänskap övar tillsammans med SPF Näckrosen i Pensionärernas Hus fredagar mellan 10.00 - 11.30.

Vi riktar oss till alla som tycker det är roligt att sjunga tillsammans. Vi sjunger gärna folkvisor och försöker även anknyta våra sånger till årstiderna.
Ca 1 gång per månad har vi små framträdanden, t.ex vid månadsmöten eller äldreboenden. Vi efterlyser fler mansröster i vår grupp.... för då blir vi ännu "fylligare" i stämmorna.

Ledare:
Inger Einarsson 073-641 88 38
Witalis Meyer 072-227 79 96

Välkomna med och sjung.

Alla kan !!!!!!