SPF-kören

SPF-kören övar varannan onsdag, ojämna veckor, kl 16.00 på Solbacken, Länghem. Onsdagar med månadsträff kl 15.30. Nya sångare är hjärtligt välkomna!