Verksamhetsplan

imageabxy.png

 

Tre Äss Borås

 

Verksamhetsplan 2021

Då osäkerheten är stor beträffande coronaviruset, är vår plan mer en allmänt hållen idéskiss

 

SPF är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation. Tre Äss skall på lokal nivå följa förbundets riktlinjer.

Vår viktigaste uppgift i Sandared, Sandhult och Sjömarken är att bevaka äldrefrågor, främja medlemmarnas sociala intressen, och att vi ska trivas och ha roligt tillsammans, och det gör vi bl.a. genom följande aktiviteter:

 

  •  

arrangerar månadsträffar med ett varierat innehåll några gånger i år. Programkommittén utarbetar programförslag och samordnarna håller i det praktiska på varje ort med förtäring, lotterier m.m. En riktig fest hoppas vi kunna ha under hösten.

  •  

ordnar friskvårdsaktiviteter som promenader, gympa och boule.

 

  •  

bedriver studier när intresse finns i cirkelform.

 

  •  

anordnar resor av kortare och längre slag,

 

  •  

deltar vid behov i kurser, som distriktet anordnar för olika befattningshavare.

 

  •  

deltar i distriktets tävlingar i olika idrotter och frågesport om vi har medlemmar, som är intresserade.

 

  •  

lämna information i samhällsfrågor, som berör medlemmarnas intressen.

 

  •  

försöker utnyttja aktuella kulturaktiviteter när tillfälle ges, som revyer m.m.

 

  •  

tillsammans med Röda Korset, Kyrkan och PRO fortsätter vi med att hjälpa rullstolsburna boende på Sanderöd att komma ut och få omväxling.