Verksamhetsberättelse

imagefz8q8.png SPF seniorerna Tre Äss

Verksamhetsberättelse för år 2020.

 

Styrelsen

Ordf. Sven Fagerberg, v. ordf. Eddie Magnusson, sekr. Carina Theorin, kassör Ingalill Stenström, ledamot Lars-Erik Jonsson. Ersättare: Kent Carlsson och Lars Ahlberg.

 

Styrelsen och funktionärerna har haft 2 protokollförda sammanträden samt årsmöte och konstitureringsmöte samt informella kontakter för samråd via mail och telefon.

Verksamheten har varit liten p.g.a. coronapandemin, som har drabbat all verksamhet med gruppsamlingar. Nästan all föreningsverksamhet i vårt land har påverkats.

Kontaktombud har varit Ingalill Stenström, Sandared, Maj-Britt Johansson, Sandhult och i Sjömarken Kerstin Andersson. Föreningens medlemsantal var vid årets slut 203.

8 har tillkommit under året, 8 medlemmar har avlidit: Gösta Andersson, Jan Hernvall, Bibben Fagerström, Elof Klasson, Bengt Larsson, Sven-Erik Fröberg, Paul Tolke och Nils Lindström. 14 medlemmar har slutat av andra skäl.

 

Månadsträffar

Programkommittén bestående av Ingalill Stenström, Kerstin Nyman och Ulla Sönsteröd har tillsammans med styrelsen ordnat 2 månadsträffar, mötet i Sjömarkenkyrkan med parentation och bankinformation av Borås Sparbank. Den andra sammankomsten var årsmötet i Sandhult och efter själva mötet visade förre BT-fotografen Curt Ylving bilder från sin aktiva tid som tidningsfotograf. Årsmötet blev årets sista ”vanliga” månadsträff. Därutöver har vi haft 2 tipspromenader. I september var vi vid Sandaredsbadet med korvgrillning och i oktober vid Sjömarkenbadet med egen fika.

 

Resor, studier och kulturarrangemang

4 mars gjorde vi årets enda resa. Vi besökte Säve flygmuseum och senare väntade lunch och VOLVO-rundturen med ”tåget”. Fikat på Gunnebo slott avrundade den trevliga dagsturen. Planerade musikal- och andra kulturaktiviteter fick ställas in. Under våren fortsatte vi med studiecirkeln ”Lär dig grunderna för mobiltelefoner & surfplattor”, som lockade ca 15 deltagare. Canastagruppen (8 personer) i Sandared hann med 5 träffar under vårvintern.

Vi anlitar Vuxenskolan när det gäller studier och vissa kulturarrangemang.

 

Friskvård och andra aktiviteter

Promenader har pågått varje måndag under verksamhetsåret i Sandared.

Gympaaktiviteter ägde rum i Sandhult och i Sandared under våren och Elsa Carlbom fortsatte även en tid under hösten i Sandhult, innan även den gruppen fick upphöra med gympan.

Boulespelet påverkades också av pandemin. Inomhussäsongen i boulehallen blev kort, men desto längre under sommaren och hösten. Rune och Kerstin Andersson ansvarar under sommaren, Caisa Johansson och Lars Ahlberg under vintern.

 

Hemsidan

Lars-Erik och Anja Jonsson ansvarar för vår hemsida, där våra aktiviteter presenteras. De skickar även in reportagen till BT. Några medlemsbrev från styrelsen har även visats på hemsidan.

 

Samarbete med Sanderöd

Inga aktiviteter p.g.a. coronan.

 

 

Hjärnkoll, (frågesporttävling, som anordnas av distriktet) i Hökerum 17/1

Vi har deltagit med ett lag bestående av Dick Andreasson, Astrid Carlsson och Sven Fagerberg. I vår deltävling deltog lag från Rångedala, Bogesund och Tranemo, som segrade efter utslagsfrågor. Vårt lag kom tvåa och gick inte vidare till finalen, som fick ställas in.

 

Seniorcentret i Sandared

Vi använder lokalen till våra fikaträffar på måndagar med lättgympa och promenaden utgår därifrån. Dessutom används den till styrelse- och andra möten samt för studiecirklar.

 

SPF Seniorerna Södra Älvsborgsdistriktet

De utbildningar som distriktet erbjuder har omfattat riktade insatser för olika funktionärer, men i år blev det inga utbildningar. Vid distriktets digitala årsstämma i september deltog från Tre Äss Sven Fagerberg. Under hösten hölls en digital föreningsträff via ZOOM, där vi tillsammans med Bredared, Horred och Östra Redväg deltog och distriktstyrelsen informerade och föreningarna berättade om vad de hade på gång. Ingalill Stenström och Sven Fagerberg deltog från Tre Äss.

 

Ekonomi

Vår kassör Ingalill Stenström har tillsammans med styrelsen ansvarat för vår ekonomi.

Årsredovisning samt revisionsberättelse presenteras på årsmötet.

 

 

 

Sandared i februari 2021

 

 

Sven Fagerberg Eddie Magnusson Carina Theorin

Ordförande vice ordförande sekreterare

 

 

 

 

Ingalill Stenström Lars-Erik Jonsson

Kassör ord. ledamot