Mötesplatser för seniorer

Mötesplatser för seniorer i covid 19-tider