Hemlig resa inställd

Inställd! Hemlig resa 26 maj

Resan kommer att bli av. Fritt fram att börja betala för dem som anmält sig. Betalning till föreningens bankgiro 5802-0678; 550 kr