Hej seniorvänner

Hej seniorvänner i Tre Äss

Sommaren bjuder just nu på värme i överflöd, men ni minns kanske att det var ganska kylslaget under en stor del av juli, så vi får inte klaga. Kylan lär återkomma vad det lider. Något som vi lider mer av är pandemins påverkan på vårt dagliga liv.
Det kommer även att påverka vår SPF-verksamhet.

I måndags hade Distriktstyrelsen möte och rekommendationerna är att anpassa verksamheten, så att smittspridning undviks och aktiviteter med många inblandade undviks.

Sandared har en grupp som promenerar varje måndag med start kl.09.30 och Sandhults Röda Korskrets har torsdagspromenader.

Boule spelas onsdag eftermiddagar i Sjömarken med strikta regler för att undvika närkontakt. Man räknar med att hålla igång utomhus till fram i oktober. Hur det blir längre fram får vi se senare under hösten.

Elsa Carlbom meddelar att man kör igång en gympagrupp i början av september i SPF:s regi. Man har så pass stor lokal så trängsel går att undvika.

Det känns konstigt att ha en förening, som för en något tynande tillvaro, men vi vet ju inte när "normalt" tillstånd kommer att råda.

Vår medlemstidning "Senioren" kommer som vanligt, och där finns aktuell information och tips om allt möjligt. Något programblad för oss i Tre Äss blir det inte denna höst.

Distriktstämman, som skulle hållits i våras, kommer att äga rum antingen digitalt eller rent fysiskt 4 eller 5 september med en representant för varje lokalavdelning. Jag deltar från Tre Äss.

Vi kommer att hålla Er uppdaterade via hemsida och e-post när verksamheten kan komma igång igen med månadsträffar och andra aktiviteter.

Jag räknar med att ha ett styrelsemöte strax efter Distriktstämman, då vi kan se vad vi kan komma fram till med våra aktiviteter.

Till sist vill vi i styrelsen önska Er alla en fortsatt skön eftersommar!
/ Sven Fagerberg, ordförande