Enkät vård- och omsorgsboende

Här redovisas resultatet av enkäten angående önskemål om framtida vård- och omsorgsboenden i Tranemo kommun.