Välkomstträff 2019

Välkomstträff för nya medlemmar i SPF Seniorerna Tranemo

SPF Seniorerna Tranemo ökar ständigt sitt medlemsantal och har nu 375 medlemmar. Alla nya medlemmar var den 15 januari inbjudna till ett välkomstmöte i SPF-lokalen Tranemo, där föreningen bjöd på kaffe och semlor. Ordf Bernt Bertilsson hälsade alla välkomna till träffen och föreningen och uttryckte sin glädje över alla nya medlemmar.  Styrelsemedlemmarna Marianne Andersson, Hasse Skoglund, Anita Lindgren och Henry Jönsson informerade om den verksamhet och aktiviteter, som föreningen bedriver när det gäller folkhälsa & säkerhet, Kommunala pensionärsrådet (KPR), resor, hemsida, månadsträffar mm. Ordf påminde om att det är viktigt att skicka in sin mailadress till spf.tranemo@gmail.com för att snabbt kunna ta del av t ex nyheter och ändringar.

Länk till bilder

2019-01-15/AL