Årsmöte

Årsmöte och månadsträff i Mossebo bygdegård 2017-02-09

Årsmöte med SPF Seniorerna Tranemo

SPF Seniorerna Tranemo har hållit sitt årsmöte i Mossebo bygdegård den 9 februari.
Bland valen för 2017 kan nämnas att Bernt Bertilsson omvaldes som ordförande och som ny styrelseledamot valdes Marita Nordin och Sven Sveningsson. Avgående styrelseledamöterna Marianne Hörnqvist och Junis Andersson samt Ann-Sofie Mellander från resekommittén avtackades med blommor.

Ukelele-gruppen från Borås underhöll och arbetsgruppen i Mossebo hade förberett en god måltid. Curt Lignell stod som tävlingsvärd för ett "Vem-vet-mest-quiss", där åtta av kvällens deltagare ställde upp. Vinnare blev Elisabeth Örnemark. Kvällen avslutades med lotterier.

Se fler bilder!

Se video-klipp!