Årmöte hölls den måndagen den 30 augusti 2021

Text i Borås Tidning

SPF seniorerna Toarp Dalsjöfors har haft årsmöte i Toarps församlingshem. På grund av Coronaviruset blev det några månader senare än brukligt.
Inledningsvis förrättade Inger Vikstrand parentation för sju avlidna medlemmar. Därefter vidtog årsmötesförhandlingar, som leddes av Beng Belfrage.

Styrelsen har följande utseende: Lars Åhman omvaldes till ordförande. Övriga ledamöter är Birgitta Snygg, Birgitta Klang, Eva Rantzow, Erik Nyström, Gert Götesson och Jan-Olof Gustafsson med Benny Karlsson och Inger Nyman som suppleanter.

Eva Carlsson och Birgitta Holmberg avtackades efter många års gott arbete i styrelsen.

Föreningen bjöd de 48 närvarande på smörgåstårta. Ett bildspel, som visade bilder från föreningens träffar, rullade under tiden. Mötet avslutades med lotteridragning med många goda vinster.

Årsmötesprotokoll som PDF-fil