2020-02-10 Verksamhetsberättelse 2019


SPF seniorerna Toarp
Verksamhetsberättelse
för år 2019  som PDF-fil

Styrelsen har bestått av
Lars Åhman ordförande
Birgitta Snygg v. ordförande
Eva Rantzow sekreterare
Eva Carlsson v. sekreterare
Birgitta Holmberg kassör
Iréne Persson v. kassör
Gert Götesson ledamot
Birgitta Klang ledamot
Erik Nyström suppleant
Jan-Olof Gustafsson suppleant

Övriga förtroendevalda
Per-Martin Wenander och Sonny Svensson har varit revisorer med Inger Wikstrand som ersättare.

Ombud till SPF Södra Älvsborgs distriktstämma den 6 april var Lars Åhman, Eva Rantzow, Gert Götesson. Ersättare var Birgitta Snygg.

Lars Åhman och Birgitta Snygg har varit representanter i samarbetskretsen.

Från vår förening är:
Seth Svensson ordinarie i Fritids och Folkhälsonämnden i Borås Kommun.
Gert Götesson ersättare i Fritids och Folkhälsonämnden i Borås kommun.
Kjell Hedendahl ersättare i Vård och Äldrenämnden i Borås kommun.
Birgitta Snygg ordinarie i Centrala pensionärsrådet i Borås kommun.

Mötesvärdar:
Barbro Karlsson, Ingbritt Götesson, Lilian Lorentzon och Sonny Svensson har ansvarat för varsin kaffegrupp, inkluderande mötesvärd + 3 personer.

För lotterier ansvarar Gun Gustafsson.

Folkhälsokommitté: Eva-Lotta Lindqvist, Maj-Lis Snygg och Bertil Larsson.

Studieombud: Birgitta Klang.

Resekommitté: Stig Johansson och Lars Svensson.

Kultur och teraterombud: Birgitta Holmberg och Iréne Persson.

Eva Rantzow har varit tidningsreferent.

Representant i Dalsjöfors ortsråd var Lars Åhman.

Våra representanter i frivilligverksamheten Tummen var Ulla-Britt Lindqvist och Marita Jörkander.

Ansvariga för föreningen Hemsida har Erik Nyström och Gunvor Svensson varit.

Ansvariga för föreningens medlemsregister var Birgitta Holmberg och Maret Sandberg.

Marknads och rekryteringsansvariga: Lars Åhman och Iréne Persson.

Valberedning: Hans Rantzow och Ann Nilsson med Uno Wihlstrand som ersättare.

Styrelsen har under året haft 8 ordinarie styrelsemöten och 1 extra pga beslut om central medlemsavgiftsupptagning.

Föreningen hade vid årets början 233 medlemmar och vid årets slut 216.

Årets månadsträffar har med god uppslutning och engagemang genomförts enligt följande:

14/1 Grötfest/Månadsträff i Toarps församlingshem. Lennart Langvik visade fågelbilder.
Sångcirkeln medverkade. 80 pers.

11/2 Årsmöte/Månadsträff i Toarps församlingshem. Parentation. Eriks Bildspel. Föreningen bjöd på smörgåstårta. 86 pers.

11/3 Månadsträff i Toarps församlingshem. Java Joy Singers underhöll. 85 pers.

8/4 Månadsträff i Toarps församlingshem. Underhållare var Tojo.70 pers.

13/5 Gökotta/Månadsträff vid Toarpsdals Boulebana. Tipspromenad, korvgrillning. Sångcirkeln sjöng vårsånger. Lotteri. 52 pers.

10/6 Sillunch/Månadsträff i Toarps församlingshem. Lars-G Rubne berättade om en vandring på Kilimanjaro. 80 pers.

9/9 Månadsträff i Toarps församlingshem. Bröderna Riise underhöll. 85 pers.

14/10 Månadsträff i Toarps församlingshem. Örjan Hill och Sabina Henriksson underhöll. 82 pers.

11/11 Månadsträff i Toarps församlingshem. Hans Larsson från Brottofferjouren talade om våld och övergrepp mot äldre. 65 pers.

9/12 Luciafest/Månadsträff i Toarps församlingshem. Det serverades glögg, jultallrik och kaffe. Toarps Lucia kom på besök. Julallsång med Sångcirkeln. 84 pers.

Boulemästerskap anordnades på Toarpsdals Boulebana den 16/8.

Föreningen har detta år funnits i 30 år. Detta firades med en 30 årsfest den 16/11 i Toarps församlingshem. Lars-Erik Frendberg underhöll. Räven och Rönnbären levererade maten.
94 medlemmar var med på festen.

Lunch har vi ätit tillsammans vid 6 tillfällen, på olika matställen i Dalsjöfors och Borås.

Resor och evenemang.
Åhaga den 16/3. Smokie, The golden hits.
Falkenbergsrevyn den 22/3.
Sagateatern den 2/4. Milda Makter.
Borås stadsteater den 25/4. Innan träden faller.
Borås stadsteater i april. Missförståndet.
Bussresa till Huseby den 15/5.
Tjolöholms slott den 3/8. Jeppe på berget.
Göteborgsoperan den 8/9. Figaros bröllop.
Borås stadsteater den 24/10. En rackarns långhelg.
Sagateatern den 27/10. Povel Ramelgala.
Lisebergsteatern den 9/11. Sound of music.
Åhaga den 12/11. Richard Söderberg.
Stenbocksskolan, Ulricehamn den 1/12. I juletid.
Totalt är 257 teaterbesök gjorda.

Midsommardagen serverade föreningen kaffe med hembakat dopp vid Hembygdsföreningens utegudstjänst vid Hembygdsgården.
Toarpsdagen deltog föreningen med egen SPF-monter med information, bildspel och lotteri.
Kafferep på Dalhem ordnades för de boende där den 5/10. Underhållning av Sångcirkeln.
Vid invigning av Dalsjön runt den 12/5 deltog föreningen med enkel kaffeservering.
På årets Hem och Trädgårdsmässa bemannades SPF Älvsborgsdistrikts monter av medlemmar från Toarp vid två pass.

Studiecirklar under året:
Sångcirkel
Läsecirkel
Fotocirkel
Engelsk konversation
Fåglar i vår natur
Matlagning för herrar
Matlagning för damer
Smartphone
Ipad/Phone
Stickcafé
Träslöjd

Friskvård under året:
Stavgång varje vecka
Linedans varje vecka
Bridge varje vecka
Minigolf
Boule

Vi har varit i Dalsjöfors Trädgård 2 gånger. Den 26/9 lärde vi oss göra blombuketter och den 21/11 gjorde vi kransar till jul.
På kvällen den 27/11 var det öppet på Le och Landa, speciellt för SPF Toarp, då vi tittade på kläder.

Hjärnkoll
Lars-Erik Lorentzon, Inger Vikstrand och Birgitta Olsson tävlade för oss i Veteranvetartävlingen Hjärnkoll.

Från och med i år tas medlemsavgiften upp centralt från förbundet.

Föreningens ekonomi redovisas i särskilt sammanhang (på stämman).

Till sist vill styrelsen rikta ett tack till föreningens medlemmar för flitigt deltagande i aktiviteter och vi ser framtiden an med tillförsikt.

Målsryd i januari 2020

Lars Åhman Eva Rantzow Iréne Persson

Birgitta Snygg Birgitta Holmberg Eva Carlsson

Gert Götesson Birgitta Klang

Jan-Olof Gustafsson Erik Nyström