Distriktsstämma SPF Seniorerna Södra Älvsborg 9 april 2022

Vi var 6 st medlemmar från vår förening som närvarade vid stämman, som hölls på Textile Fashion Center i Borås där bla Conny Brådalen blev vald till ny ordförande efter Lars Lyborg. Efter sedvanliga förhandlingar blev vi bjudan på en god lunch. Därefter följde Distriktsfinalen i Hjärnkoll. ( se separat referat)