Årsmöte 16 mars 2022

Årsmöte med SPF Seniorerna Svenljunga.
 Örsåsgården den 16 mars 2022 14,30

Ordförande Peter Björding hälsade kvällens 100 medlemmar välkomna. Vi fått 3 nya medlemmar sedan senaste träffen. Han informerade om den nya aktivitetslokalen Hammarlind. Inger från KPR informerade vad som diskuterades på deras förra mötet. Protokollet finns att läsa på vår Hemsida. Maggan från Resekommittén meddelade att nästa resa den 21 april ej kommer att gå till Hestrahandsken som planerat utan besök vid ett Vindkraftverk. Mer info kommer.  Åsa och Christina informerade om Motionstävlingen som sker v13-17 där vi tävlar med övriga SPF föreningar i Kind. Samt att det kommer att starta en studiecirkel -Sundare Liv. Annons i tidningen kommer samt på Hemsidan. Göran informerade om att vi har möjlighet att spela shuffleboard på Jörgen på förmiddagar tisd-fred. 10-12. Annons kommer i BT och finns på Hemsidan. Därefter höll Göran Eriksson parentation över 12 medlemmar som avlidit under 2021. Ett ljus tändes och Göran läste upp namnen på de avlidna. Han läste en dikt av Pär Lagerkvist, varefter en tyst minut hölls för att hedra de avlidna.

Årsmötesförhandlingarna vidtog med Karl-Erik Johansson som ordförande och Kerstin Johansson som sekreterare. Till ordförande för 2022 valdes Peter Björding, övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Marianne Brundin, Sture Björk, Anita Björk, Inga-Britt Högberg, Lars-Ove Bäckänger, Inger Tholin, Timmy Thimell och Majvor Petersson.

Efter årsmötesförhandlingarna serverades det kaffe och semla.  Därefter underhållning av Kalle Gollnik med musik, sång och berättelser om låtarna han spelade.

Därefter avtackades  styrelseledamöterna Göran Eriksson och Bo Johansson med blommor och varsin gåva. Eftermiddagen avslutades med dragning på lotterierna. Peter framförde ett tack till alla som kommit hit samt ett extra tack till Kaffe – Rese och Lotterikommittéerna .

Inga-Britt Högberg

Länk till bilder