KPR- Kommunala Pensionärsrådet

Här kommer  protokollen  löpande att läggas in.