Foto  styrelsen 2022

Från vänster till höger: Peter Björding, Inga-Britt Högberg, Sture Björk, Anita Björk, Marianne Brundin, Timmy Thimell, Majvor Petersson, Inger Tholin, Lars-Ove Bäckänger