Styrelsen med ansvarsområden

Styrelsen med ansvarsområden

Peter Björding

Ordförande

Göran Eriksson

Vice ordförande

Inga-Britt Högberg

Sekreterare /Hemsidesansvar

Sture Björk

Kassör

Anita Björk

Vice sekreterare

Marianne Brundin

Ledamot

Lars-Ove Bäckänger

Programkommittéen

Inger Tholin

Pressreferent/Rekrytering

Bo Johansson

Medlemsregisteransvarig