Foto Styrelsen 2021

Stående från vänster: Sture Björk, Lars-Ove Bäckänger, Peter Björding. Inga-Britt Högberg, Göran Eriksson. Sittande från vänster: Marianne Brundin, Bo Johansson, Inger Tholin och Anita Björk.