Styrelse och Funktionärslista 2020

Här finns lista på samtliga Styrelseledamöter och Funktionärer, valda vid årsmötet i februari 2020, och deras ansvarsområden.