Foto Styrelsen 2020

  • Sitande:Sture Björk, Inga-Britt Högberg, Peter Björding, Göran Eriksson. Stående: Sven-Arne Persson, Anita Björk, Bo Johansson, Marianne Brundin, Lars-Ove Bäckänger