Brev till medlemmarna december 2020

Brev med tack för det gångna året har sänts ut till samtliga medlemmar, tillsammans med ett presentkort och vårens program 2021.