Samtalsgrupp för oss som mist en nära anhörig.

Start till våren. Gruppens storlek 4 - 6 personer. Anmälan till Åsa Hallberger tel 070-5557382.