Trivselluncher hösten 2021

Vi planerar att träffas 13,30 den 14/9, 14/10, 16/11 o 9/12. Var vi äter kommer att meddelas på Hemsidan och i BT. Anmälan senast 3 dagar före till Anita och Sture Björk på telefon 070-3116269 eller 070-5710501. Även via SMS