Trivselluncher våren 2022

Vi planerar att träffas 13,30 den 15/9, 11/10, 10/11 och 6/12. Var vi äter kommer att meddelas på Hemsidan och i BT. Anmälan senast 3 dagar före till Anita och Sture Björk på telefon 070-3116269 eller 070-5710501. Även via SMS