Årsmöte 2019 bilder

Ett trevligt årsmöte i Rångedala Bygdegården

Den nya styrelsen 2019

Anita Fernfelt. Ordf.
Lars Nyman.   V ordf
Maija Larsson  sekreterare
Berit Erikcson. kassör
Gun Karlsson
Irene Svensson
Gunnar Johansson