Styrelsen 2019 bilder

Anita Fernfelt

Ordförande

Lars Nyman

Vice ordförande

Maija Larsson

Sekreterare

Berit Ericson

Kassör

Gunnar Johansson

Ledarmot

Gun Karlsson

Ledarmot

Irene Svensson

Ledarmot