Om föreningen

Om föreningen


Den 3 maj 1979 bildades föreningen vid ett möte i Rångedala församlingshem. Nitton personer var närvarande.
Genom påverkan av Lars Karlsson och Elin Andersson hade Eskil Rångeby sonderat intresset för en pensionärsförening i Rångedala, varvid det visade sig att läget var gynnsamt.
Efter några månaders kontakter var tiden mogen för handling.
Distriktet stod som inbjudare till samkväm, Ordf Lars Karlsson informerade, varefter beslöts bilda en förening för Rångedala med omnejd.
Beslöts kalla "Rångedala Pensionärsförening med omnejd av SFRF". Från 1986 SPF.
Föreningens första styrelse bestod Erik Therleskog ordf, Gustav Samuelsson v ordf, Eskil Rångeby sekr, Edit Gustavsson kassör, och Gunhild Gustavsson suppl, Einar Gustavsson och Stina Dahlén.

Redan i augusti -79 var föreningen med på förbundets 40 årsjubileum på Liseberg där det samlats ca 5000 pensionärer.
Från Rångedala kom 32 medlemmar samt 8 medlemmar från Hökerums pensionärsförening. Här inleddes ett återkommande utbyte med Hökerums pensionärer.
Under alla år har medlemmarna från Rångedala deltagit i distriktets och andra föreningars resor o aktiviteter samt även haft egna begivenheter. Medlemmar från Rångedala har även deltagit i SPF:s resor till Kina.

2012 började föreningen med mattcurling i Rångedalahallen, denna aktivitet är mycket populär.

2015 bytte föreningen namn efter kongressbeslut till SPF Seniorerna Rångedala

Föreningsordf från starten

1979 - 1990 Erik Therleskog
1991 - 1997 Holger Nyström
1998 - 2010 Bo Bure
2010 - Anita Fernfelt