JUBILARER

Jubilarer i november - december 2021

4 november, Lilian Freiholtz, Strängsered, 70 år

25 november, Doris Söderman, Hössna, 75 år

2 december, Hasse Abrahamsson, Hössna Karthemmet, 70 år

20 december, Ingrid Hermansson, Dalum, 85 år