JUBILARER

Jubilarer i maj - juni 2022

 5 maj, Sven Axelsson, Kinnared, 75 år

15 maj, Asta Börjesson, Ulriehamn, 80 år

21 maj, Maj-Lis Axelsson, Kinnared, 70 år

10 juni, Tina Boström, Gullered, 75 år