Månadsmöte 23 september 2021 i Liared

Protokoll fört vid månadsmöte i Liared den 23 september 2021

Kerstin Aronsson hälsade de 25 deltagarna samt vår inbjudna gäst Gunnar

Örtlund varmt välkomna.

 1. Ragnhild Larsson inledde mötet med att tända ett ljus och hålla en

tyst minut för vår avlidne medlem Bo Forsberg.

 1. Därefter informerades om höstens planerade verksamhet.
 2. Nästa månadsmöte är i Gullered den 28 oktober kl 15.00. Styrelsemöte

hålls torsdagen innan kl 14.00 hos Gerhard Wichers.

 1. Jultallrik med småvarmt från Agnetas catering är planerad onsdagen

den 1 dec. Pris 225 kr.

 1. Ragnhild Larsson påpekade sedan om problemet med vår styrelse.

Roger Bohman mår inte bra. Sköter rapportering till UT och vår hemsida

Vi har ingen ordförande och vi har inte hittat någon ersättare till vår kassör som sade upp sig för 3 år sedan. Vi har heller ingen valberedning.

Alla Vägrar. Medlemmarna uppmanades att hjälpa till att lösa problemet

om vi skall ha föreningen kvar.

 1. Därefter fick dagens gäst ordet. Gunnar Örtlund har sparat på gamla

vykort från bygden. Främst från år 1900-1920. Och det fanns kort från

alla byarna; både Liared, Strängsered, Gullered, Knätte, Hössna och Dalum. Men mest från Ulricehamn. Vilka fina byggnader det har funnits!

Vi njöt i fulla drag och förevisningen blev mycket uppskattad! Sonja

Svensson tackade Gunnar Örtlund med blommor.

7      Sedan stod fika och lotteridragning på programmet samt en upp-             skattad samvaro bland medlemmarna. Vi kunde ju träffas igen!    Och Ola Nordquist hade delat ut motionskort så vi skall motionera!

 • Ragnhild Larsson avslutade mötet. Tackade för visat intresse och bad

 Medlemmarna fundera på ledningsproblemet!

   

Protokoll fört vid månadsmöte i Liared den 23 september 2021

Kerstin Aronsson hälsade de 25 deltagarna samt vår inbjudna gäst Gunnar

Örtlund varmt välkomna.

 1. Ragnhild Larsson inledde mötet med att tända ett ljus och hålla en

tyst minut för vår avlidne medlem Bo Forsberg.

 1. Därefter informerades om höstens planerade verksamhet.
 2. Nästa månadsmöte är i Gullered den 28 oktober kl 15.00. Styrelsemöte

hålls torsdagen innan kl 14.00 hos Gerhard Wichers.

 • Jultallrik med småvarmt från Agnetas catering är planerad onsdagen

den 1 dec. Pris 225 kr.

 • Ragnhild Larsson påpekade sedan om problemet med vår styrelse.

Roger Bohman mår inte bra. Sköter rapportering till UT och vår hemsida

Vi har ingen ordförande och vi har inte hittat någon ersättare till vår kassör som sade upp sig för 3 år sedan. Vi har heller ingen valberedning.

Alla Vägrar. Medlemmarna uppmanades att hjälpa till att lösa problemet

om vi skall ha föreningen kvar.

 • Därefter fick dagens gäst ordet. Gunnar Örtlund har sparat på gamla

vykort från bygden. Främst från år 1900-1920. Och det fanns kort från

alla byarna; både Liared, Strängsered, Gullered, Knätte, Hössna och Dalum. Men mest från Ulricehamn. Vilka fina byggnader det har funnits!

Vi njöt i fulla drag och förevisningen blev mycket uppskattad! Sonja

Svensson tackade Gunnar Örtlund med blommor.

7      Sedan stod fika och lotteridragning på programmet samt en upp-             skattad samvaro bland medlemmarna. Vi kunde ju träffas igen!    Och Ola Nordquist hade delat ut motionskort så vi skall motionera!

 • Ragnhild Larsson avslutade mötet. Tackade för visat intresse och bad

 Medlemmarna fundera på ledningsproblemet!