Månadsmöte i Knätte 26 september 2019

 

Månadsmöte med SPF Seniorerna Östra Redväg i Knätte Bygdegård den 26 septembej 2019 kl. 15.00

Mötets öppnande Kerstin Aronsson hälsade alla 40 deltagarna samt spelemännenAnders Hägmark, Borgstena, Göran Mithen, Fristad samt Sten Svantesson hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.Vi önskade vår ordf. snabb bättring.

Före förhandlingarna höll Kerstin Aronsson parentation för våraavlidna medlemmar Gunilla Larsson och Börje Richardsson.

Föregående protokoll Föregående protokoll från mötet i Strängsered lästes upp och lades till handlingarna.

tudier Georg Wichers startar stueiecirkel om Ryfors den 8 oktober i Konkordiahuset. Tid meddelas i UT Föreningsguiden.

Rapporter a. ABF och Studieförb. Vuxenskolan har under hösten cirkelledarutbildning under rubriken "Tillsammans mot ensamhet". På oasen är det nhörighetsträff varje udda torsdag och samtalsgrupper blir det från 14 okt. i regi av anhörighetskonsulent och diakon. b. KRÄF har möte den 30 sept. På förmötet den 9 sept. beslöts det bl. a att ta upp frågor ang. kommunala bidrag, dubbar, bussar,personalproblemen och ev lokaler i nya biblioteket. Vi vill även veta hur det går med Gällstadsgården.

c. PRO firar 75 år på Hotell Bogesund de 12 okt.

d. Utbildning av valberedare sker den 30 september i Borås

e. Föreningsträff i Rångedala 2 okt. Deltagare är Roger Boström Gerhard Wichers och Ragnhild Larsson

f. Reseträff sker i Simonsland 25 oktober

Hälsa a Hälsoträffen blir det den 22 november i Rångedala. Vi representeras av Ola Nordkvist och Kerstin Aronsson.

b Dragning skedde av vårens motionskort och nya delades ut.

Kommande möten a Dalum 31 oktober. Trubadur Paul Käll från Göteborg underhåller.

b. Hössna 5 december med julmat och Lucia.

Och nu var det dags för underhållning. Vi fick lyssna till många " gamla godingar"och ett flertal underfundiga historier. Det var en mycket uppskattad underhållning.

Kerstin Aronsson avtackade spelemännen med blommor.

I pausen hade det varit fika och efter underhållningen blev det dragning av lotteriet..

Avslutnng. Ragnhild Larsson framförde stort tack till Knätteborna och mötet avslutades med nationalsången med hjälp av musikanterna.

.