Månadsmöte Strängsereds Bygdegård 23 maj 2019

Månadsmöte med SPF Seniorerna i Strängsereds Bygdegård den 23 maj 2019 kl. 15.00.

Mötet startade med att alla deltagarna skickades ut på en trevlig tipspromenad i solskenet.

14. Mötets öppnande Anita Andersson hälsade sedan allla 38 deltagarna hjärtligt välkomna och Roger Boström förklarade mötet öppnat.

15. Föregående protokoll Föregående protokoll från mötet i Hössna lästes upp och lades till handlingarna.

16. Rapporter a. Roger Boström rapporterade att nästa möte med KRÄF är den 27 maj. Då behandlas bl.a patientsäkerhetsberättelsen, brandsäkerhet på Ekero, brukarundersökning, västrafiks bussar, fixartjänst, personalens dåliga arbetsmiljö samt att vi vill ha insyn i arbetet med bygget av Nya Ekero.

b. Samarbetskretsen sammanträder den 16 september.

c. Föreningingsmöte blir det i Rångedala den 1 eller 2 oktober.

17. Folkhälsovård a. Boule spelas på onsdagar kl. 14.30. Info i UTs föreningsguide.

b. Promenader med början den 28 maj kl. 14.30 hos fam. Gullander i Strängsered Holmö 111 .

18. Resor och studie- Lunchtrav på Axvalla travbana den 2 juli. Pris 200kr. Samling sker besök på Marknadsplatsen.

19. Studiecirkel a. Måndag den 3 juni besöker vi en gammal offerplats med guidningav Gerard Wichers. Samling kl 14 vid Liareds Bygdegård. Medtag fika och oömma kläder.

b. Förslag om nya studieobjekt emotses.

20. Kommande möten a. 26 sept. i Knätte. Anders Hägmark från Borgstena underhåller.

b. 31 okt. i Dalum. Trubaduren Paul Käll från Göteborg kommer.

c. 5 december i Hössna. Det blir julbord och förhoppningsvis Lucia.

21. Tipspromenaden Promenaden vanns av Ing-Britt Skoglund och Ann-Charlott Gullander.

22- Avslutning Efter kaffe, mackor. bakelser och lotterier tackade vi Strängsereds-

kommitten för bra arrangemang och Roger Boström förklarade mötet avslutat med nationalsången.

.