Månadsmöie i Liared 25 april

Månadsmöte med SPF Seniorerna Östra Redväg den 25 april 2019 kl. 15 i Liareds Bygdegård.

7. Mötets öppnande Roger Boströmförklarade mötet öppnat och hälsade 30 medlemmar och bankjuristen Elin Ingvarsson, Ulricehamns Sparbank, hjärtligt välkomna.

8. Föregående protokoll Föregående protokoll från mötet i Hössna den 22 mars lästes upp och lades till handlingarna.

9. Rapporter a Roger Boström redogjorde för KRÄFs möte den 1 april. Där hade bl.adiskuterats Nya Biblioteket som förväntas vara klart 2021, Samverkanshus i Gällstad till år 2022, särskilda platser på Ekero samt att krisberoendet skall byggas ut. Nästa möte med KRÄF är den 27 maj. Förmöte på Oasen blir det den 6 maj

b Roger Boström och Lars-Olov Lindgren har varit på distriktsstämma i Borås de 6 april. Där segrede Svenljunga i tävlingen Hjärnkoll.

10. Resor och 30 st besökte Engtex den 26 mars.studiebesök Lunchtrav på Axvalla travbana blir det den 2 juli

11. Studiecirkel Gerhard Wichers planerar resa till offerplats i Kölingared. Tid och dag kommer i UT. Till hösten kommer vi att titta närmare på Ryfors.

12. Hälsa a Promenad blir det hos Gunnar och Gunilla Larsson den 7 maj.

b Boule spelar vi i Dalum den 1 maj kl 14.30. Ola Norsqvist och Asta Börjesson tog del av Hälsokonferens den 19 april. Ämnet var vikten av att vi skall äta bra och vara försiktiga med alkohol.

13.Kommande möte 23 maj går vi på tipspromenad i Strängsered

Och så var det dags för dagens gäst; bankjurist Elin Ingvarsson. På begäran ville vi veta mera om framtidsfullmakt. Detta är en ny produkt som endast funnits i 2 år. Den innebär i stora drag att man kan själv utse en person som kan rycka in i fall det händer en något. t.ex. en stroke. Detta blev en mycket intressant och givande information som är bra att veta. Ett alternativ till God Man. Andra frågor handlade bl.a om rotavdrag och sambolagen. Elin Ingvarsson hade en bra förmåga att förklara juridiska frågor på ett lättfattligt sätt. Elin Ingvarsson avtackades med blommor.

Efter informationen blev det smörgås och tårta som Sparbanken bjöd på och efter lotteridragning tackade vi Liaredskommittén för bra arbete.

Roger Boström förklarade mötet avslutat och vi sjöng nationalsången.